Kräv EU-lagstiftning för att stoppa mäns våld mot kvinnor i hela EU | Women’s Protection Act

En av tre kvinnor har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Rättsväsendet har misslyckats.
Kräv EU-lagstiftning nu!

Det finns ingen ursäkt för mäns våld mot kvinnor

Hälften av alla kvinnor i EU har blivit sexuellt trakasserade. Var femte har blivit utsatt för våld i nära relationer. Och varje dag dödas två kvinnor av sin partner. Rättsväsendet har misslyckats med att skydda oss och därför krävs en omfattande EU-lagstiftning som stoppar mäns våld mot kvinnor. Vi som kämpar för den har valt att kalla den Women’s Protection Act och du kan läsa mer om den här.

Håller du med?

Stöd oss och skriv under om du håller med. Tack för att du bryr dig ❤️🙏

WOMEN’S PROTECTION ACT – LAGEN OM SKYDD AV KVINNOR

För närvarande finns det ingen heltäckande EU-lagstiftning som fokuserar på våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Evin Incir (S&D) är chefsförhandlare för Europaparlamentet och kämpar för en lagstiftning som garanterar en hög nivå av säkerhet och grundläggande rättigheter inom EU. Lagen om skydd av kvinnor blir den första lagen i sitt slag.

Det nuvarande förslaget i korthet:

 • Införa samtyckeslagstiftning i alla EU-medlemsstater
 • Förbjuda kvinnlig könsstympning
 • Ny omfattande lagstiftning för att bekämpa cybervåld
 • Garantera säkerheten för kvinnor i rättsliga förfaranden
 • Öka kunskapen om könsrelaterat våld och hur utsatta kvinnor och flickor bemöts
 • Stärk samordningen mellan relevanta myndigheter på nationell nivå och EU-nivå

Du hittar det fullständiga förslaget här.

Några av de ytterligare förslagen som chefsförhandlaren Evin Incir strävar efter att inkludera är:

 • Förbud mot tvångssterilisering
 • Kriminalisera oaktsam våldtäkt
 • Bekämpa sexuellt utnyttjande genom prostitution
 • Implementera svenska sexköpslagstiftningen i alla EUs medlemsstater
 • Bekämpa hedersbrott

Du kan hitta de ytterligare förslagen här.

Håller du med?

Det viktigaste du kan göra för att visa att du håller med är att engagera dig och skriva under vår kampanj.

Berätta för alla

Har du vänner, familj eller kollegor som också vill hjälpa till att stoppa mäns våld mot kvinnor? Dela i så fall den här sidan och be dem skriva under! Tips: dela länken i chattgrupper som du har med dina vänner och familj. Du vet säkert många som håller med dig.

Köp merch och visa att du tagit ställning

Vi har tagit fram massvis med grymt snygga produkter för dig som vill hjälpa till att sprida information om Women’s Protection Act.

Än en gång, tack för ditt engagemang ❤️